Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
MATEMATIKA A STATISTIKA Doučování Kurzy Konzultace

Čáry máry fuk

Čarovat neumím, ale statistiku a matematiku vás naučím!

Osnova přípravného kurzu na 2.průběžný test ze 4ST201

Obsah 2.testu je závislý na probrané látce na cvičeních. Proto může být probraná látka doplněna či naopak redukována dle požadavků studentů.

  • Odhady parametrů 

(střední hodnota, rozptyl, relativní četnost)

  • Testování hypotéz - parametrické testy

(střední hodnota, relativní četnost, rovnost středních hodnot velkých nezávislých souborů, párový t-test) 

  • Chí-kvadrát test dobré shody

  • Kontingenční tabulky

  • Analýza rozptylu (ANOVA) 

  • Regrese a korelace

(přímka, parabola, vícenásobná regrese, Pearsonův párový korelační koeficient) 

Doporučená literatura:

Vzorce a tabulky- oficiálně povolené vzorečky a tabulky ke zkoušce z Katedry statistiky a pravděpodobnosti (to je nejdůležitější, ostatní literatura není nutná, na kurzu bude probráno dostatek příkladů).

Artlová, Bílková, Jarošová, Pourová, Pecáková: Příklady k předmětu statistika A, B

Marek a kol.: Statistika v příkladech

Hindls, Hronová, Seger: Statistika pro ekonomy

Kontakty

Lektorka: Mgr. Hana Choděrová

IČ: 74542966

tel.: 777 079 243

mail:statistika.kurz@gmail.com

 

Copyright © 2019 Čáry máry fuk Rights Reserved.