Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
MATEMATIKA A STATISTIKA Doučování Kurzy Konzultace

Čáry máry fuk

Čarovat neumím, ale statistiku a matematiku vás naučím!

Osnova přípravného kurzu na 1.průběžný test ze 4ST231

Obsah 1.testu je závislý na probrané látce na cvičeních. Proto může být probraná látka doplněna či naopak redukována dle požadavku studentů.

  • Popisná statistika - charakteristiky úrovně, variability a tvaru rozdělení

(absolutní, relativní, kumulativní četnosti, modus, kvantily, medián, aritmetický průměr, vážený aritmetický průměr, harmonický průměr, geometrický průměr, rozptyl, vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl, variační koeficient)

Kontakty

Lektorka: Mgr. Hana Choděrová

IČ: 74542966

tel.: 777 079 243

mail:statistika.kurz@gmail.com

 

Copyright © 2019 Čáry máry fuk Rights Reserved.